!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Verksamhet och inriktning

Övergripande om verksamheten 

 • Brf Hamnen upplåter bostadslägenheter för permanent boende till sina medlemmar.
 • Boendet ska uppfattas som trivsamt och vara ekonomiskt fördelaktigt.
 • Parkeringsplatser hyrs ut till föreningens medlemmar till en fast avgift.
 • Medlemmarna uppmuntras att ta aktiv del i föreningens arbete.
 • Föreningen har en egen hemsida för spridning av information och dialog med medlemmarna.
 • Miljöhänsyn vägs in i alla beslut.

  

Förvaltningsarbetets inriktning 

 • Föreningens mål är att förvaltningsarbetet planeras och genomförs så att fastigheten bevaras i gott skick, samt att driftkostnaderna hålls på en så låg nivå som möjligt.
 • Låga, och långsiktigt hållbara, boendeavgifter eftersträvas. Konkurrens gäller vid upphandling av tjänster.
 • Noggrannhet, försiktighet och kontinuerlig uppföljning präglar den ekonomiska förvaltningen. Föreningens medel placeras inte i aktier eller andra tillgångar som kan innebära ekonomisk risk.
 • Styrelsearbetet är effektivt och styrelseledamöterna  är engagerade. En tydlig ansvarsfördelning och en väl utformad verksamhets- och underhållsplan utgör stommen i förvaltningsarbetet.
 • För avgränsade arbetsområden av föreningens verksamhet finns särskilda arbetsgrupper. I dessa deltar aktivt många av föreningens medlemmar med sitt kunnande.

Dokument

BrfHamnenInstrValberednFINAL.doc 2012-02-26