!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Frågor & svar om Brf Hamnen

Här finns några av de vanligaste frågorna om Brf Hamnen och boendet här.

1. Vilken är Brf Hamnens adress och organisationsnummer?
Bostadsrättsförening Hamnen i Sundbyberg, c/o Bertil Roos, Hamngatan 27B, 172 66 Sundbyberg. Organisationsnr. 71 64 19-6086

2. Hur kontaktar jag föreningen på enklaste sätt?
Genom mail till styrelsens representanter, se "Styrelsen och förtroendevalda" där ansvarsområden anges.

3. Hur sköts förvaltningen av fastigheterna?
Föreningen har avtal med Cemi AB för ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning, daglig drift och tillsyn, städning och trädgårdsskötsel.

4. Var vänder jag mig med synpunkter t.ex. på städning eller soprum?
Se punkt 3 ovan. Förslag till förändringar kan därefter lämnas till styrelsen.

5. Hur arbetar styrelsen?
Styrelsen träffas ca 1 gång i månaden. Det går bra att lämna frågor/skrivelser till styrelsen. Dessa behandlas på nästkommande styrelsemöte. Se även dokumentet Arbetsordningen för styrning av BRF Hamnen.

6. Hur får jag information om vad som är på gång i föreningen?
Bästa informationen får du här på föreningens hemsida www.brfhamnen.nu. Viktiga meddelanden anslås på anslagstavlorna vid entréerna och när det är extra viktigt delas information ut i postfacken. Kontakta gärna någon i arbetsgrupperna om du är intresserad av en särskild fråga t.ex. yttre miljön eller parkering/garage. Arbetsgrupperna presenteras under egen rubrik.

7. Jag skulle gärna vilja utnyttja föreningslokalen till privat tillställning, går det?
Föreningslokalen med bastun är en trivselfaktor för oss som bor i föreningen. Det går utmärkt att boka lokalen på under rubriken "Boka tid". Nyckel kan du sedan kvittera ut hos någon av boenderepresentanterna som anges där. Den som nyttjar lokalen svarar själv för städningen, ordningen och vården av inredning och inventarier.

8. Kan man laga mat i föreningslokalen?
Köket är litet och ugn saknas, så det är nog bättre att laga maten hemma och sedan värma den i lokalen på de två kokplattorna. I köksskåpen finns glas, kaffemuggar, assietter och bestick för 12 personer. Dessutom finns kaffekokare och en vattenkokare. Diskmaskin finns inte.

9. Jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand, hur går jag till väga?

Att hyra ut lägenheten i andra hand kräver styrelsens godkännande. Steg ett är att kontakta Cemi för blanketter som skall fyllas i. Sänd e-post till info@cemi.se eller ring 0774-400 990.

Styrelsen har en restriktiv syn på andrahandsupplåtelser av lägenheter. Ur föreningens perspektiv vill vi att de boende skall vara aktiva i föreningen och vara med och utveckla föreningen med utgångspunkt i sin kompetens och engagemang för föreningen. Detta blir inte möjligt om lägenheter upplåts i andra hand och ägaren flyttar till annat boende. Självklart beaktar styrelsen de giltiga skäl till andrahandsupplåtelse som framgår av Hyreslagen.

Svårighet att sälja en lägenheten har prövats i Hyresnämnden och är inte skäl till andrahandsuthyrning.

Olovlig andrahandupplåtelse är grund för förverkande av bostadsrätten som då kan komma att övertas av föreningen och säljas genom föreningens försorg.

10. Jag har frågor om månadsavier/autogiro, var vänder jag mig?
Kontakta Cemi via e-post info@cemi.se eller ring 0774-400 990.

11. Jag önskar hyra garageplats eller en utomhusplats av föreningen, var vänder jag mig?
Kontakta Cemi via e-post info@cemi.se eller ring 0774-400 990.

12. Hur gör jag när jag har något fel i min lägenhet som jag vill få åtgärdat som tex. radiatorer som inte fungerar eller kranarna droppar?
Felanmälan kan du göra till Cemi via www.cemi.se eller felanmalan@cemi.se. Men tänk på att åtgärder efter felanmälan ofta kostar föreningen eller dig som boende en slant.

13. Fel på fastigheten. Exempelvis vem lagar dörren till garaget som är trasig eller vem ser till att det spärras av vid porten när det föreligger risk för snöras från taket?

I säkerhetsfrågor som uppbrutna dörrar, dörrar som inte går i lås, akuta vatten eller el-skador, snö och is från tak etc skall varje boende som upptäcker detta omedelbart göra felanmälan enligt rubriken Föreningen och underrubriken Förvaltare. Säkerhetsfrågor skall alltid hanteras med högsta prioritet.

Vid frågor, synpunkter eller förbättringsförslag på fastigheten går det också bra att kontakta arbetsgruppen för Fastigheten. Se "Arbetsgrupper" under "Föreningen".

14. Hur fungerar det med budget och avgifter?
Styrelsen arbetar under april/maj med budgeten för nästa verksamhetsår. I mitten av maj skall styrelsen senast fatta beslut om avgifterna för nästa år. Innan budgeten är klar går det inte att säga något om nästa års avgifter.

15. Jag blir störd av mina grannar, vad skall jag göra?

15. Jag blir störd av mina grannar, vad kan jag göra?
Det första som man bör göra är att tala med dem som stör. Förklara hur man ser på situationen och be om större hänsynstagande. Ofta är det inte bara du som blir störd utan även andra grannar. Om det inte blir någon förbättring; skriv till styrelsen och var så noga du kan med tidpunkter och på vilket sätt du störs.

16. Jag går i pension och vill gärna hjälpa till i föreningen. Behövs jag?
Om vi blir fler i föreningsarbetet kan vi klara mer själva vilket är bra för föreningens ekonomi men också en utmärkt möjlighet till social kontakt för den som så önskar. Alla kompetenser behövs; både du som arbetar med ekonomi/administration och du som hellre arbetar praktiskt med att skapa en trivsam yttre miljö med vackra blommor, buskar och gräsmattor. Kontakta vem som helst i den arbetsgrupp som jobbar inom ett område som du känner för eller vänd dig till någon i styrelsen! Här på hemsidan finns mer info om arbetsgrupperna.

17. Det är glashalt på gångvägarna mellan husen. Vad gör jag?
Om det är ett akut behov så kontakta förvaltaren enligt rubriken Föreningen och underrubriken Förvaltare. Det finns också sandlådor vid miljöstationerna, så möjlighet finns för var och en att själv sanda vid blixthalka.

18. Jag har en hund. Var kan jag rasta den?
Hundar eller katter får inte rastas inom vårt område. Det finns en hundrastgård lite längre ner på Hamngatan, vid Tuvanparken där hundarna också kan släppas lösa. Bakom rastgården ligger också en liten park ifall man föredrar det. Längs strandpromenaden är det också många som rastar sina hundar.