!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

TRIVSELREGLER BRF. HAMNEN 2010-04-02


Gemensamma utrymmen

Soprummen
Se särskild info om hur soprummen är tänkta att fungera. Om vi alla följer de anvisningar som gäller och hjälps åt att hålla ordning får vi en bra miljö även i soprummen och en välfungerande sophämtning. Glöm inte att sopa upp efter dig och se till att kärlen går att stänga så att det inte luktar. Knyt ihop påsar ordentligt.

Kartonger skall plattas till innan de läggs i behållarna för Pappförpackningar och wellpapp.

Grovsopor och liknande får under inga omständigheter ställas i soprummen!

Bygger du om eller renoverar är ansvaret ditt att se till eventuell bortforsling sker.

Bastun och gemensamhetslokalen
Dessa rum går att boka via föreningens hemsida. Var och en städar efter sig! Respektera de efterföljande och se till att det är städat när de kommer. Glöm inte heller de närmaste grannarna och håll volymen nere efter klockan 22.00.

Husdjur och Gårdarna
Husdjur skänker mycket glädje åt sina ägare och uppskattas ofta av övriga boende. Hundar skall dock alltid hållas kopplade! Det är inte tillåtet att rasta hund eller katt på föreningens mark. Strandpromenaden eller hundrastgården i Tuvanparken är lämpliga platser. Skräp eller leksaker tar var och en hand om själv.

Trapphusen
Inga saker får förvaras i trapphuset och eventuella sopor får ej ställas utanför dörren, då detta både kan lukta illa och vara en brandrisk. Kom ihåg att akustiken är bra i trapphusen, så om timmen är sen, flytta eventuella samtal utanför husen eller in till era egna lägenheter.

Glöm inte att städa upp efter er eller eventuella gäster om så behövs.

Trivsel

Rökning
Rökning är totalförbjuden i alla gemensamma utrymmen. Självklart får du röka på din egen balkong, men fimpa i egen askkopp och se till att sådan finns tillgänglig för gäster. Du får absolut inte slänga ut fimpar eller annat från balkongen! Om du störs av grannars cigarettrök, så tala då om det. Ofta är de inte medvetna om att det är ett problem och det brukar kunna gå att få en lösning till stånd.

Störning
Dra ner volymen efter klockan 22.00 på vardagar, och efter 24.00 på kväll mot helgdag. Sätt upp en lapp om du ska ha fest, och förvarna gärna berörda grannar. Om du känner dig störd, gå och tala med grannen i första hand, och om detta inte hjälper tala med styrelsen. Kom ihåg att ingen granne är en tankeläsare.

Balkongerna
Vi har alla härliga balkonger eller uteplatser. Men tänk på att gårdarna återger alla ljud mycket bra. Så dämpa ljudnivån på sommardiskussionerna så att de inte stör. De som röker på balkongerna bör tänka på att tobaksröken kan irritera grannen.

När det gäller grill på balkongerna är kolgrillar förbjudna. Men elektrisk grill eller gasol kan gå bra om du som grillar tar hänsyn till både vindriktning och grannar som kanske inte uppskattar grilldoft.

Säkerhet
Se till att ytterdörrarna och andra dörrar till gemensamma utrymmen går igen efter dig. Om du känner dig osäker på okända personer i fastigheten, fråga vart de är på väg.

Cyklar
Se till att ställa in din cykel i cykelrummen eller i cykelställ vid entrén. Detta både för att minska stöldrisken och underlätta andras framkomlighet. Cyklar får under inga omständigheter ställas i trapphusen!