!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse och förtroendevalda

Styrelse i Brf Hamnen, Sundbyberg

Styrelsen har inom sig gjort en uppdelning av ansvarsområden som anges nedan och på hemsidan i övrigt.

All felanmälan ska göras till förvaltaren på hemsida www.cemi.se via e-post felanmalan@cemi.se eller till Kundtjänst och support vardagar 07:00 – 16:00 telefon 0774-400 990. Cemi ser sedan till att ditt ärende tas om hand.

 

Styrelsens boenderepresentanter

Ordförande, Bertil Roos,
0763-40 35 96, (Administrativa och allmänna frågor, P-platser)

Vice Ordförande, Simon Lundström,
0706-83 06 57, (Trivselfrågor)  

Ledamot, Synnöve Cehlinder,
0703-61 61 40, (Ekonomi)

Ledamot, Birgitta Brien,
0736-93 87 82, (Grönområden och trädgård)

Ledamot, Torbjörn Grahn,
0705-69 67 60, (Fastighet, överlåtelser, mark och miljö)

Suppleant, Mattias Lassén,
0708-23 19 19, (Brandskyddsansvarig, snöröjning)

Suppleant, Urban Elgqvist

0730-80 77 07, (Sekreterare)

Suppleant, Moritz Kåla,

0761-99 64 26, (IT, hemsidan och information)

Suppleant, David Sillén

0736-40 22 44

 

Valberedning

Lennart Krook, (S)

Magnus Sillén

Ingrid Bergman

 

Revisorer

Revisor, Jan-Erik Jidesten.

Revisor suppleant, Åke Hallin.

Extern revisor: KPMG Katrine Elbra, auktoriserad revisor,
08-590 00 818