!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse och förtroendevalda

Styrelse i Brf Hamnen, Sundbyberg

Styrelsen har inom sig gjort en uppdelning av ansvarsområden som anges inom ( ).

Observera att för alla frågor skall i första hand Riksbyggen Dag & Natt (Felanmälan) kontaktas  0771-860 860 alt. mail fastighetsservice@riksbyggen.se. Riksbyggen ser sedan till att Ditt ärende tas om hand..

 

Styrelsens boenderepresentanter

Ordförande, Bertil Roos,
0763-40 35 96,(administativa och allmänna frågor, P-platser)

Vice Ordförande, Gregory Apostolakis,
0702-17 10 61, (trivselfrågor)  

Ledamot, Sekr, Maria Adriansson Engberg,
0702-75 50 30

Ledamot, Birgitta Brien,
0736-93 87 82, (grönområden och yttre skötsel, ekonomi)

Ledamot, Dan Kjellser,
0733-74 20 15, (information, hemsidan)

Suppleant, Mattias Lassén,
0708-23 19 19, (miljöfrågor, snöröjning)

Suppleant, Simon Lundström

0736-84 47 36 (fastighetsfrågor)

 

Styrelsens övriga representanter  

Ledamot RB, Sargon Öhlander.

Suppleant RB, Eva Zettervall.

 

Valberedning

Lennart Krook, (S)

Magnus Sillén

Peter Stein

 

Revisorer

Revisor, Jan-Erik Jidesten.

Revisor suppleant, Åke Hallin.

Extern revisor: KPMG Katrine Elbra, auktoriserad revisor,
08-590 00 818

Utskriftvänlig version